Gabriel

Mediumskap/Tarot/Änglakort

Jag är Gabriel.

Jag lägger kort och använder mina mediala förmågor som jag utvecklat under många år.

Jag har stor empati för människor som jag gärna vägleder med mina förmågor, jag har erfarenhet både av sorg och glädje och vet hur skillnaden känns och förstår därför andra på ett lättare sätt i livets skeenden i olika situationer.

Jag har god kontakt med djur så jag vägleder även inom detta område.

Jag är utbildad Reiki-Master och använder healingenergi i direktkontakt och på distans till människor och djur även miljöer för att skapa harmoni och balans.

Korten jag lägger är en vägledning för att finna den rätta vägen i sig själv och finna de rätta svaren i sitt liv som man alltid har möjlighet att förändra till något bättre eftersom framtiden kan förändras i olika riktningar.

Ofta har man svaren inom sig, men behöver ibland vägledning i en positiv riktning så allt framträder och blir klarare och man får lättare att ta vara på sina möjligheter och resurser som finns inom oss.

Jag vill gärna hjälpa dig så du får svar på dina frågor så ring gärna till mig.

För att komma direkt till mig Ring 0939-7576
Gör val 3 och knappa in mitt Agentnr 18