Hantering av personuppgifter

Du registrerar dig som kund hos oss genom att fylla i angivna fält i kundregistreringsbilden. Genom att lägga en beställning hos oss, samtycker du till att namn och personnummer registreras i vårt kundregister. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp alternativt besöker vår hemsida, kommer att behandlas av Änglaportalen i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi kommer att använda informationen i syfte att vi, i samband med ditt köp hos oss, skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Däri ingår att utföra en kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt allmänt i marknadsföringssyfte. Vi har även behov av att föra över vissa uppgifter till våra samarbetspartners., till exempel avseende frakt.